Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Leuk dat je onze site bezoekt. Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens. De overige cookies helpen ons de site en je bezoekerservaring te verbeteren. Ook helpen ze ons om onze producten beter bij je onder de aandacht te brengen. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief alle voordelen? Vink dan alle vakjes aan!

Garantie en Klachten


Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling beschadigd raakt tijdens het transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. De wettelijke garantie is van toepassing als U een aankoop doet bij Bon Flowers. Hetgeen u bij ons koopt wordt geleverd in een staat wat u er in redelijkheid van mag verwachten. Een geleverd product hoort geen gebreken te vertonen die men mag verwachten bij normaal gebruik en de gebruikelijke levensduur van het product. Vertoont een geleverd product wel gebreken dan heeft u recht op vervanging of herstel.
 
Klachtenregeling

Bon Flowers (de ondernemer) beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 dagen volledig en duidelijk omschreven en voorzien van foto's zoals het product in de verpakking is aangekomen met duidelijke foto's betreffende de schade en de staat van de verpakking, worden ingediend bij de ondernemer, nadat U de producten heeft ontvangen en de gebreken heeft geconstateerd. Deze gedetailleerde volledige omschrijving inclusief de foto's kunnen worden verstuurd via de e-mail naar klantenservice@bonflowers.nl.

Bij Bon Flowers Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bon Flowers binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.